Our Team

Zastępca głównego księgowego

Praca: Zastępca głównego księgowego

PKE Polska Sp. z o. o. należy do wiodących firm w Polsce, zajmujących się planowaniem i realizacją kompleksowych projektów niskoprądowych, telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz obsługą serwisową w obiektach komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Kompleksowa obsługa firmy z zakresu księgowości i kadr,
 • Pomaganie głównemu księgowemu w zarządzaniu pracą całego działu,
 • Przygotowywanie sprawozdań oraz raportów,
 • Uczestniczenie w procesach zamykania miesiąca oraz roku,
 • Współpraca przy przygotowaniu sprawozdań do GUS, finansowych oraz raportów na potrzeby Zarządu,
 • Nadzorowanie kont księgowych, jak również rejestrów pod kątem poprawności sporządzenia deklaracji podatkowych.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse i ekonomia),
 • Doświadczenie w pracy w księgowości,
 • Znajomość programów księgowych, znajomość pakietu MS Office,
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Mile widziane:
 • Kurs Samodzielnego lub Głównego Księgowego,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w dużej, międzynarodowej firmie,
 • Elastyczne podejście do pracownika,
 • Przyjazna atmosfera w zespole i w firmie,
 • Interesującą i odpowiedzialną pracę: umowa o pracę i pakiet socjalny,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku aplikowania.

Do przesyłanego CV proszę dołączyć skan podpisanego oświadczenia o poniższej treści:

 

                                                         O Ś W I A D C Z E N I E


I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzonej przez PKE Polska Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu oraz wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji.

II. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Aplikującego jest PKE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14, e-mail: office@pke-pl.com, tel. 22 572 58 70.

2. W sprawach związanych z moimi danymi mam możliwość kontaktowania się ze Specjalistą ds. Ochrony Danych, e-mail: rodo@pke-pl.com.

3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia przez Aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, t.j.). Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

5. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia niniejszej rekrutacji, a jeżeli Aplikujący wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnego roku.

6. Aplikujący ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Aplikujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Aplikującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez osobę aplikującą swoich danych osobowych wykraczających poza zakres określony ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, t.j.) ma charakter dobrowolny, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzania tych dodatkowych danych spowoduje, że osoba ta zostanie wyłączona z procesu naboru, a przekazane dokumenty bez niniejszego oświadczenia będą niezwłocznie usunięte z zasobów informacyjnych PKE Polska Sp. z o.o..

* niewłaściwe skreślić

                                                                                                                   ……..……………………….
                                                                                                                 Miejscowość, data, podpis

 

Więcej informacji na temat działalności Naszej firmy znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.pke.at/pl


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kuranów

  ZPC Flis Sp.j.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Zakres obowiązków:Pełna obsługa ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,Wprowadzanie, dekretowanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Barciany

  Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

  Zastępca głównego księgowego

  koordynowanie, monitorowanie nadzór nad wszystkimi aspektami działalności spółki sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych przygotowanie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-15

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Aon Polska Sp. z o. o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązków:Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, JPK), dokumentów IFT oraz raportów finansowych (GUS, NBP).Odpowiedzialność za...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-15

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Bielany

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ruda

  Zastępca Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej

  Zakres obowiązków:współpraca z Głównym Księgowym przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, analiz, deklaracji podatkowych oraz opracowywaniu projektu...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-15