Our Team

Zastępca głównego księgowego

Praca: Zastępca głównego księgowego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Miechów
Ogłoszenie o naborze Nr 137346

Warunki pracy

- Praca administracyjno-biurowa, - Kontakt z klientem zewnętrznym, - Praca pod presją czasu, - Stanowisko pracy biurowej z wyposażeniem w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy, - Budynek parterowy, z podjazdem dla osób niepełnosprawych .

Zakres zadań

 • Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości z uwazględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym.
 • Przygotowywanie projektu planu finansowego i bieżąca kontrola oraz opracowywanie sprawozdań z wykonania. Bieżąca analiza zmian prawa budżetowego i ubazieczeń społecznych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi , przestrzeganie dyscypliny budżetowej .
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych . Wstępna kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetoych , w tym w układzie zadaniowym oraz sprawozdań finansowych . Sporządzanie bilansu.
 • Obsługa programów : Bankowość elektroniczna - NBP, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - TREZOR, Płatnik,Vulcan płace, WST, WSTE(środki trwałe)
 • Prowadzenie spraw kadrowych wynikających z przepisów m.in. kodeksu pracy
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów cywilno-prawnych z lekarzami wolnej praktyki
 • Rozliczanie wynagrodzeń ULW
 • Zastępowanie Głównego Księgowo
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Prowadzenie prac związanych z wypłatami wynagrodzeń i innych należności wynikajacych ze stosunku pracy pracowników PIW (ZUS, GUS, US)
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez PLW

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu księgowości budżetowej
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz saqmorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowości finansów publicznych , podatków i ubezpieczeń społecznych
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera ( MS Office ) i praktyczna znajomość obsługi praogramów Enbepe, TREZOR, Płatnik.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Radzyń Podlaski

  Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

  Główny księgowy

  planowanie, koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisamiWymagania konieczne:Wykształcenie: wyższe (w tym...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Radymno

  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

  Główny księgowy

  sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, sporządzanie WNT i innych , sprawdzanie poprawności zaksięgowanego VAT z rejestrami zakupu i uzgadnianie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-25

 • Lokalizacja:

  Bielany-Żyłaki

  Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

  Główny księgowy

  Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości /ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.Obliczanie podatków w firmie oraz sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-25

 • Lokalizacja:

  Dębica

  Suret Sp. z o.o.

  Główna Księgowa

  Twój zakres obowiązkówProwadzenie i nadzór nad pełną księgowością spółki;Odpowiedzialność za terminowe przygotowanie deklaracji...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-25