Our Team

Accounting Manager

Praca: Accounting Manager

Dla naszego Klienta, dynamicznie rozwijającej się organizacji FINTECH, której działalność skupiona jest na zakupie i obsłudze konsumenckich wierzytelności masowych z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego, poszukujemy odpowiedniego kandydata na stanowisko Accounting Manager.

Accounting Manager
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: SBS/21/1003/PL
Opis stanowiska:
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych Grupy Kapitałowej, współpraca z audytorami,
 • Nadzór nad pełną księgowością Grupy Kapitałowej,
 • Prowadzenie procesów konsolidacji finansowej,
 • Prowadzenie pełnych rozliczeń podatkowych z tytułu VAT, CIT, PCC, PIT
 • Nadzór nad rozliczeniami podatkowymi w innych krajach gdzie działa Grupa Kapitałowa,
 • Nadzór nad procesami księgowości dokumentów w Polsce i w innych krajach gdzie działa Grupa Kapitałowa,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, GUS, NBP),
 • Zapewnienie/koordynacja obiegu dokumentów w ramach Grupy Kapitałowej,
 • Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń operacji księgowych, weryfikacja i uzgadnianie sald, kont bilansowych w ramach,
 • Zarządzenia zespołem księgowości w Polsce.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • Minimum 10 lat doświadczenia w pełnej księgowości,
 • Doświadczenie w zarządzaniu pracą podległego zespołu,
 • Znajomość standardów UoR oraz MSSF,
 • Praktyczna znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego,
 • Posiadanie certyfikatu ACCA lub biegłego rewidenta będzie dodatkową zaletą,
 • Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego,
 • Samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Predyspozycje osobowościowe (dokładność, terminowość, uczciwość).
W przesyłanej aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dokumencie CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu. Jednocześnie wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV w firmie Solid Bridge Solutions Sp. z o.o. oraz przetwarzania moich danych osobowych w celu tworzenia i prowadzenia elektronicznej bazy danych, co umożliwi wykorzystanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do ich wglądu, poprawiania lub ich usunięcia.”
APLIKUJ TERAZ