Our Team

Analityk ds. Finansowych

Praca: Analityk ds. Finansowych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza rekrutację na stanowisko:

 

Analityk ds. Finansowych
(Oddział Wsparcia, Departament Skarbu, Biuro Płynności Finansowej)
Miejsce pracy: Tarnów
Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.699.19

 

Opis zadań na stanowisku:
 • branie udziału w kształtowaniu i wdrażaniu polityki Spółki w obszarze zarządzania płynnością finansową, ryzkiem finansowym i zabezpieczeń,
 • monitorowanie bieżącej płynności finansowej Spółki oraz opracowywanie prognozy płynnościowej, zawieranie i monitorowanie transakcji na rynkach pieniężnych zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami,
 • branie udziału w opracowaniu i wdrożeniu wytycznych oraz standardów w zakresie kompleksowej obsługi bankowej, monitorowanie funkcjonowania wdrożonego modelu obsługi bankowej,
 • współuczestniczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz wdrażaniu nowych produktów bankowych, branie udziału w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz pozostałymi instytucjami rynku pieniężnego i kapitałowego,
 • monitorowanie obsługi procesu zajęć praw majątkowych stanowiących wierzytelność pieniężną wobec dostawców Spółki, współpracowanie z organami egzekucyjnymi,
 • uczestniczenie we wdrożeniu działań mających na celu ograniczenie ryzyka,
 • uczestniczenie w opracowaniu opinii i rekomendacji w obszarze zarządzania finansami,
 • uczestniczenie w projektowaniu budżetu Biura oraz analizie wykonania planu.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • pożądane minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe ( Ekonomia, Finanse, Bankowość), pożądane studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, controlingu lub pokrewne,
 • wiedza z zakresu finansów, obsługi bankowej, zarządzania płynnością, zarządzania ryzykiem, zasad funkcjonowania rynku pieniężnego,
 • praktyczna wiedza we wdrażaniu narzędzi wspomagających zarządzanie finansami,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (znajomość pakietu MS Oce-PowerPoint, Visio)
 • znajomość oprogramowania klasy ERP – SAP,
 • mile widziana umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi, doświadczenie we współpracy z bankami oraz umiejętność negocjowania umów,
 • dobra organizacja pracy własnej.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
APLIKUJ TERAZ