Our Team

Asystentka / Asystent Działu Kontrolingu

Praca: Asystentka / Asystent Działu Kontrolingu

Jesteśmy wiodącą firmą branży budowlanej, realizującą kontrakty inżynieryjne z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej. Zatrudniamy obecnie ponad 200 pracowników, w tym Inżynierów, Spawalników i Kontrolerów Jakości.
Aplikuj i buduj razem z nami!
JT S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:
Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Asystentka / Asystent Działu Kontrolingu
DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:
 • Rejestrowanie faktur
 • Segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Przygotowywanie zestawień i raportów
 • Bieżące prace administracyjne
 • Wsparcie działu kontrolingu w codziennej pracy
OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia min. Średnie o kierunku finansowym lub pokrewnym (mile widziani studenci studiów zaocznych)
 • Dobrej znajomości MS Office, w szczególności Excel.
 • Chęci do nauki i rozwoju
 • Zaangażowania oraz dokładności w realizacji zadań
OFERUJEMY:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Dodatkowy system premiowy.
 • Możliwość udziału w szkoleniach.
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce.
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie.
 • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją .
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Asystentka / Asystent Działu Kontrolingu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Białołęka

  JT S.A.

  Asystentka / Asystent Działu Kontrolingu

  DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:Rejestrowanie fakturSegregowanie dokumentów pod względem ich rodzajuSprawdzanie dokumentów pod względem...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-11

 • Lokalizacja:

  Rzeszów

  Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  Asystent ds.księgowości

  Zapoznanie się z specyfika pracy w Biurze Rachunkowym, obiegiem dokumentów, zapoznanie się z programami OPTIMA, OŁATNIK, SALED, weryfikacja dokumentów...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-03-31

 • Lokalizacja:

  Buszewo

  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

  Asystent działu księgowości

  - pomoc w księgowaniu krajowych i zagranicznych faktur kosztowych,- pomoc w przygotowaniu zestawień na potrzeby wewnętrzne,- wsparcie w pozostałych...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-03-17