Our Team

Ekspert / Starszy Ekspert w Departamencie Audytu

Praca: Ekspert / Starszy Ekspert w Departamencie Audytu

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego
w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

 

poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Ekspert / Starszy Ekspert w Departamencie Audytu
Miejsce pracy: Bydgoszcz, Toruń

Do osób zatrudnionych na tym stanowisku będzie należało:

 • Prowadzenie niezależnych i obiektywnych działań audytowych w obszarach działalności podstawowej i procesów wsparcia wskazanego segmentu biznesowego.
 • Rozpoznawanie obszarów/procesów objętych audytem, identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych.
 • Kompleksowa realizacja zadania audytowego (od badania wstępnego, opracowania programu, doboru próby badawczej po uzgodnienie raportu końcowego i monitoring realizacji zaleceń).
 • Identyfikacja nieprawidłowości w procesach oraz działaniach audytowanych jednostek.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym wstępna weryfikacja pozyskanej informacji o możliwych nieprawidłowościach i identyfikacja przesłanek do rozpoczęcia zadania audytowego doraźnego.
 • Współpraca w zakresie rozwoju funkcji audytu w GK PGE. Współpraca przy opracowywaniu regulacji wewnętrznych dotyczących audytu wewnętrznego.
 • Współudział w przygotowaniu informacji o wynikach zadania audytowego (w formie prezentacji PowerPoint) na potrzeby organów korporacyjnych Spółek GK PGE.
 • Współuczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań z funkcjonowania audytu w zakresie opracowania informacji o wynikach przeprowadzanych lub koordynowanych audytów.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (II stopnia) - preferowane na kierunku ekonomicznym, prawniczym lub technicznym.
 • Co najmniej 7-letniego doświadczenia zawodowego w roli audytora wewnętrznego (mile widziane doświadczenie w branży energetycznej/produkcyjnej).
 • Znajomości narzędzi IT wykorzystywanych w codziennej pracy (np. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS SharePoint, SAP - szczególnie w modułach MM, CO, FI).
 • Zdolności interpersonalnych umożliwiających efektywną współpracę z pracownikami na różnych stanowiskach, pozyskanie niezbędnych i obiektywnych informacji oraz wytworzenie i utrzymanie dobrych relacji.
 • Umiejętności syntezy i formułowania wniosków w szczególności w formie pisemnej.
 • Umiejętności formułowania pism służbowych, tworzenia sprawozdań i prezentacji biznesowych, w szczególności z wykorzystaniem MS Power Point lub MS Power BI.
 • Wiedzy na temat audytu, zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.
 • Docenimy kursy i certyfikaty zawodowe, (np. CIA, ACCA i inne z obszarów audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, rachunkowości, finansów lub audytu IT).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Docenimy znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2, pozwalającym na analizę dokumentacji sporządzonej w języku angielskim.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Pracę w organizacji o stabilnej pozycji na rynku energetycznym.
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Liczne świadczenia z ZFŚS (dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie wakacji dla dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru).
 • Przyjazną atmosferę w pracy.
 • 1 dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).
W przypadku wysłania aplikacji w odpowiedzi na ofertę pracy, Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. Dane przetwarzane będą do celów niniejszej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej i odrębnej zgody - do celów przyszłych rekrutacji. Z informacją o tym, jak przetwarzamy dane osobowe w procesach rekrutacyjnych zapoznać można się pod linkiem oraz w formularzu aplikacyjnym przed przekazaniem danych.
APLIKUJ TERAZ