Our Team

Finance Manager [rekrutacja prowadzona online]

Praca: Finance Manager [rekrutacja prowadzona online]

CloudBest is an innovative shared services provider, operating within industries such as fintech, blockchain, crypto, and mining technology. We build innovative products and global brands, as well as manage international projects for our exclusive clients by providing a wide range of services such as IT, R&D, Marketing and Analytics.

Finance Manager [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa
If you are a person, who:
 • Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something.
 • Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things.
 • Likes a modern working environment with a start-up culture.
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.
And your professional profile is relevant to the following skills:
 • Fluent spoken and written English, at least level C1.
 • At least 3 years experience in professional experience in a similar position;
 • Wide knowledge of finance, accounting and controlling;
 • Experience of cooperation with the Management Board and Funder of the company.
 • Practical business and strategic approach;
 • Highly developed skills in analytical and strategic thinking;
 • Independent and consistent in action;
 • Knowledge of Power BI will be a plus;
 • Ability to work under time pressure;
 • Blockchain/ Cryptocurrency knowledge will be a significant advantage.
We are looking for a person just like you!

By joining our team you gain:
 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;
 • A team of enthusiasts who are successfully creating a company in the fast-growing blockchain industry;
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture;
 • Work in a modern office in attractive location at Wioślarska 8;
 • Private medical care and co-financed sports card;
 • Extra integration trips and events;
 • Celebration of your birthday;
 • Freshly-pressed juices;
 • Flexible working hours.
Challenges for you:
 • Drive the companys financial strategy and planning
 • Supervise and develop finance department (accountants, treasurer) and processes.
 • Collecting, interpreting and reviewing financial information
 • Reporting to management and providing advice how the company and future business decisions might be impacted
 • Producing financial reports related to budgets, account payables, account receivables, expenses etc.
 • Developing long-term business plans
 • Reviewing, monitoring and managing budgets
 • Developing strategies that work to minimize financial risk
 • Support investment strategies and projects
 • Provide support to the company cost efficiency processes
 • Ensure compliance with the law, company’s policies, and processes

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: privacy@cloudbest.comm

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 latod przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

APLIKUJ TERAZ