Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 74019

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu. Praca przy użyciu komputera, korzystanie z internetu i urządzeń biurowych /kserokopiarka, skaner/. Stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na III piętrze budynku. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb niedowidzącvch,  niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie gospodarki finansowej i księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w pełnym zakresie
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji finansowej z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie planów finansowych, analiza wykonywania budżetu
 • Sprawozdawczość w zakresie finansów oraz statystyki GUS
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników w tym: akta osobowe, upoważnienia, sprawy socjalne, ewidencjo czasu pracy
 • Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników w tym: sporządzanie list płac, karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe
 • Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym: sporządzanie deklaracji, rozliczenia z Urzędem Skarbowym w tym naliczenia podatku
 • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych
 • Sporządzanie naliczania odpisu na ZFŚS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości w komórkach finansowych administracji publicznej
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS
 • umiejętność pracy z informatycznymi programami użytkowymi /Progman Finanse, Kadry, Płace/,
 • znajomość pragramu Płatnik przekaz elektroniczny dokumentów do ZUS
 • znajomość zasad księgowania rozliczeń budżetowych jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • umiejętność prawidłowej organizacji pracy
 • samodzielność
 • operatywność, komunikatywność
APLIKUJ TERAZ