Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 132935

Warunki pracy

Praca w biurze przy komputerze 8 godzin dziennie.


Zagrożenie korupcją.


Stres związany z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Biuro znajduje się na drugim piętrze budynku bez windy.

Zakres zadań

 • prowadzi rachunkowość jednostki w zakresie gospodarki finansowo-majątkowej
 • na bieżąco dysponuje środkami pieniężnymi w celu zapewnienia: terminowej wypłaty wynagrodzeń i innych wypłat wynikających z przepisów szczególnych, spłaty zobowiązań, prawidłowej realizacji zawartych umów, zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych
 • prowadzi kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu zapewnienia realizacji wstępnej, bieżącej i następnej kontroli legalności przedkładanych do księgowania i księgowanych dokumentów
 • opracowuje roczny planu dochodów i wydatków oraz sporządza sprawozdania i analizy ich wykonania w celu prawidłowej realizacji planu finansowego do wysokości otrzymanych środków
 • na bieżąco analizuje i ocenia pracę podległych pracowników oraz rozlicza dodatkowo zlecane zadania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - spełnianie jednego z niżej wymienionych kryteriów koniecznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270): a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 — letnią praktykę w księgowości, b) mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 — letnią praktykę w księgowości, c) być wpisanym/ą do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących zasad rachunkowości
 • Posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie umiejętności samodzielnego myślenia, kojarzenia i analizowania faktów, wyszukiwania, analizowania i stosowania przepisów, argumentowania, negocjacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie umiejętności organizowania, koordynowania oraz nadzorowania pracy podległych pracowników
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. FK, Kadry i Płace, Płatnik, Trezor, NBP)


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Kuranów

  ZPC Flis Sp.j.

  Zastępca Głównej Księgowej

  Zakres obowiązków:Pełna obsługa ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,Wprowadzanie, dekretowanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Hirsch Porozell Sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  Wymagania:Wykształcenie kierunkoweDoświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane w spółce produkcyjnejPraktyczna znajomość przepisów...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk, Oliwa

  ODDK Sp. z o. o. Sp. k.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  ODDK Sp. z o.o. Sp. k. – wiodący wydawca specjalistycznych poradników z zakresu prawa, podatków, finansów, rachunkowości, prawa pracy, bhp, zarządzania...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Śliska 10

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zachód"

  Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Kieruje pracą Działu Ekonomiczno – Księgowego i odpowiada przed Zarządem Spółdzielni za prawidłową oraz terminową realizacją...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-02-22