Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 133195

Warunki pracy

Praca biurowa w inspektoracie przy komputerze, wysiłek umysłowy, w wymiarze 1/2 etatu, norma czasu pracy do ustalenia. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych. Siedziba urzędu znajduje się na pierwszym piętrze z windą, z toaletą na I piętrze. Przy wejściu do budynku istnieje podjazd dla niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • prowadzenie pełnej księgowości, rachunkowości i finansów jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz bilansu w obowiązujących terminach
 • opracowanie i realizacja planów finansowych, budżetowych
 • prowadzenie dokumentacji podatkowej, płacowej i kadrowej, sporządzanie informacji i danych finansowych do ZUS, US
 • prowadzenie spraw w zakresie prawa pracy oraz obsługi kadrowo - płacowej Inspektoratu
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań pieniężnych
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • nadzór nad ewidencją egzekucji z tytułu dochodów budżetowych
 • archiwizacja dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy (uporządkowanie i przygotowanie do składnicy akt)
 • prowadzenie kontroli zarządczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub
wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i udokumentowanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.
W przypadku niespełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości:
wpis do rejestru biegłych rewidentów lub
posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 6 lat ( w przypadku posiadania wykształcenia średniego ekonomicznego ) lub 3 lata ( w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego lub wykształcenia wyższego uzupełnionego ekonomicznymi studiami podyplomowymi )
 • pełna znajomośc ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych, ustaw podatkowych oraz prawa pracy
 • znajomośc przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • umiejętnosc obsługi komputera
 • znajomość obsługi programów finansowo - księgowych: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace firmy Info-System oraz Płatnik
 • wysoka kultura osobista
 • zdolność kreatywnego inwencyjnego myślenia
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz pełna zdolność do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa, ul. Śliska 10

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Zachód"

  Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Kieruje pracą Działu Ekonomiczno – Księgowego i odpowiada przed Zarządem Spółdzielni za prawidłową oraz terminową realizacją...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  M&W INVEST Sp. z o.o.

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  MIEJSCE PRACY: GDAŃSKWYMAGANIA:wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia lub pokrewne)minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Świętochłowice

  "JOWIX - TRIOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

  Główny Księgowy / Główna Księgowa

  ZADANIA:prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z polskimi przepisami (Ustawa o rachunkowości)sporządzanie sprawozdań finansowychkontrola zgodności...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Olsztyn

  Olsztyńskie TBS Sp. zo.o.

  Główny Księgowy

  ZATRUDNIENIE: Umowa o pracę na zastępstwo z możliwością kontynuacji zatrudnienia po okresie zastępstwa na stanowisku Zastępcy Głównego...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj