Our Team

Główny księgowy

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Krasnystaw
Ogłoszenie o naborze Nr 136204

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności, winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • organizuje i prowadzi działalnośc Inspektoratu w zakresie przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym jednostki i obowiązującymi przepisami
 • opracowuje budżet Inspektoratu oraz niezbędne zmiany w tym zakresie oraz opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości jednostki
 • sporządza informacje i sprawozdania budżetowe i finansowe
 • prowadzi sprawy kadrowe inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne , zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego oraz doświadczenie zawodowe : co najmniej 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów o finansach publicznych i rachunkowości
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • umiejętnośc obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralnośc za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności insytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za prezestępstwo skarbowe
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznymdo wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Radymno

  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

  Główny księgowy

  sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, sporządzanie WNT i innych , sprawdzanie poprawności zaksięgowanego VAT z rejestrami zakupu i uzgadnianie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Bielany-Żyłaki

  Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

  Główny księgowy

  Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości /ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.Obliczanie podatków w firmie oraz sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Gliwice

  Raven PL Sp. z o.o.

  Główny Księgowy / Kierownik Działu Ekonomicznego

  Opis stanowiska:Zarządzanie działem ekonomicznymKoordynowanie i prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisamiKontrola i...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łobez

  Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

  Główny księgowy

  samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki, weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-21