Our Team

Główny Specjalista ds. Księgowości

Praca: Główny Specjalista ds. Księgowości

Ogłoszenie numer: 4807872, z dnia 2021-06-03

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Specjalista ds. Księgowości

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Nr Ref.: 5/2021

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1 – umowa na zastępstwo

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

Siedziba w Gdańsku lub Oddział Terenowy w Warszawie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi i ewidencji finansowo-księgowej zadań finansowanych w ramach kosztów funkcjonowania Agencji;
 • opracowywanie, uzgadnianie i monitorowanie planu finansowego;
 • przygotowywanie, weryfikowanie i analizowanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym i zadaniowym;
 • opracowywanie projektu planu finansowego Agencji, w tym niezbędnych materiałów i danych, określanie wielkości planowanych dochodów na dany rok, opracowywanie niezbędnych materiałów w powyższym zakresie;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, wykonywanie analiz i opracowań;
 • prowadzenie korespondencji z bankami;
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z urzędem skarbowym;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym;
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych oraz rozliczeń publiczno-prawnych;
 • obsługa programów: bankowość elektroniczna, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor, programów finansowo – księgowych (QNT), BUZA (klient JPK).

Wymagania

Niezbędne:

w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

 • ukończone studia magisterskie w kierunku rachunkowości, ekonomii lub pokrewne;
 • udokumentowany co najmniej 5 letni staż w księgowości w jednostce sektora finansów publicznych;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków oraz aktów wykonawczych do ww. przepisów prawa;
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej;
 • znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel);
 • znajomość ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznego działania w warunkach stresu;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;

Wymagania dodatkowe (dodatkowy atut):

 • znajomość systemu QNT.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  NES Global Talent

  Główny księgowy / Główna księgowa

  Zakres zadań:Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem wszystkich operacji księgowych firmy, zgodnie ze standardami i wymogami prawa.Terminowe sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Opole, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle

  HR Support

  Księgowa / Główna Księgowa

  OBOWIĄZKI:sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,koordynowanie ewidencji rejestru sprzedaży i zakupów i kontrola nad...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Toruń

  Randstad Polska Sp. z o.o.

  Główny księgowy / Główna księgowa

  oferujemyzatrudnienie w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynkumożliwość rozwoju zawodowegoopiekę medycznązadaniaodpowiedzialność za prawidłowe...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Varroc Lighting Systems

  Główna Księgowa / Główny Księgowy

  Zakres obowiązków:Nadzorowanie operacji księgowych w zakresie ustawowej sprawozdawczości księgowej i grupowej;Odpowiedzialność za terminowe i zgodne z...

  Szczegóły

  Dodane: 2021-06-15