Our Team

Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Kadr i Administracji

Praca: Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Kadr i Administracji

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. administracyjnych w Dziale Kadr i Administracji

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

m. st. Warszawy ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa

Termin składania dokumentacji do dnia 31.12.2021 r. do godz. 16.00

Numer referencyjny: 35/2021


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 • Prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola;
  • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej i jej wyników;
  • współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli;
  • monitorowanie wewnętrznych systemów kontroli zarządczej i aktualności księgi procesów kontroli zarządczej;
  • udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanych procesów kontroli zarządczej i sporządzanej dokumentacji;
  • opracowywanie projektów, instrukcji i regulaminów w zakresie kontroli zarządczej;
  • opracowywanie projektów wniosków pokontrolnych i przedstawianie ich Dyrektorowi;
  • sprawdzanie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
  • przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz.
 • Pełnienie funkcji koordynatora ds. ryzyka i prowadzenie rejestru incydentów;
 • Prowadzenie rejestru i przygotowywanie projektów odpowiedzi na informację publiczną kierowaną do Ośrodka;
 • Prowadzenie rejestru i przygotowywanie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych;
 • Współdziałanie z IOD Ośrodka w zakresie prowadzenia bieżącej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem systemu ochrony danych osobowych w Ośrodku
  • prowadzenie rejestru upoważnień systemowych i do przetwarzania danych oraz przygotowywanie upoważnień,
  • prowadzenie rejestrów: zgód, udostępnień danych,
  • prowadzenie i aktualizowanie rejestru klauzul informacyjnych,
  • prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania i Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania,
  • prowadzenie korespondencji ws. RODO, archiwizacji, kontroli zarządczej i współdziałanie z jednostkami kontrolującymi / audytowymi.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy:

Praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Bema 91 w Warszawie. Budynek wyposażony jest w podjazd. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Bema 91. Wykonywanie czynności na stanowisku pracy związane jest z obsługą komputera, urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz pomiędzy budynkami Ośrodka. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy niezwłocznie po zakończeniu konkursu. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej (zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

 

Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (potwierdzone zakresem obowiązków),
 • znajomość przepisów;
 • ustawy i finansach publicznych,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • aktów wykonawczy do ww. ustaw.
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym obsługa pakietu biurowego (MS Office / Libra Office – bardzo dobra znajomość programów do edycji dokumentów i arkusza kalkulacyjnego).
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu kontroli zarządczej,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
 • nabyta wiedza i doświadczenie na szkoleniach dotyczących powyższego zakresu obowiązków,
 • 2 lata stażu w pomocy społecznej i/lub 2 lata stażu pracy w administracji samorządowej lub rządowej i/lub 1 rok stażu pracy na stanowisku urzędniczym.
Pożądane kompetencje:
 • zdolności analityczne,
 • efektywność działania,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • rzetelność, sumienność, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Naszym pracownikom oferujemy:
 • pracę w innowacyjnej instytucji,
 • pracę w życzliwym zespole, wsparcie kierownika,
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i udział w atrakcyjnych szkoleniach (przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora),
 • wynagrodzenie zasadnicze: 4300,00 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,
 • możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej (LUX MED),
 • możliwość wykupienia polisy na życie w preferencyjnej cenie (w ramach grupowego ubezpieczenia).
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Polkomtel Sp. z o.o.

  Specjalista ds. organizacyjnych

  Opis stanowiska:Wsparcie organizacyjne departamentu w realizowanych projektachOrganizacja i kontrola terminowego przepływu informacji oraz obiegu...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Ząbki

  MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

  Referent ds. Administracyjnych

  Twój zakres obowiązków:Administracja środkami trwałymiKontrola i administracja rozliczeń zakupów wewnętrznych i zewnętrznychProwadzenie korespondencji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

  Referent ds. Administracyjnych

  Twój zakres obowiązków:Administracja środkami trwałymiKontrola i administracja rozliczeń zakupów wewnętrznych i zewnętrznychProwadzenie korespondencji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gliwice

  Politechnika Śląska w Gliwicach

  Specjalista administracyjny ds. transferu technologii

  1. Główne zadania:gromadzenie i przetwarzanie zestawień i danych rynkowych, w celu ich późniejszego wykorzystywania do opracowywania analiz czy...

  Szczegóły

  Dodane: 2022-01-18