Our Team

Inspektor

Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wałcz
Ogłoszenie o naborze Nr 129791

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa , w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
 • możliwość wyjazdów służbowych i szkoleń,
 • kontakty z podmiotami zewnętrznymi,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • większość czynności wykonywanych w pozycji siedzącej,
 • narzędzia i materiały do pracy – komputer, kserokopiarka, niszczarka,  skaner,
 • praca na  I piętrze budynku,
 • pomieszczenie klimatyzowane, jasne (oświetlenie naturalne i sztuczne),
 • występują bariery architektoniczne: toaleta nie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobą niewidomym oraz osobą z uszkodzonym słuchem.

Zakres zadań

 • księguje operacje finansowe łącznie z ewidencją pozabilansową w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji finansowej w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej jednostki,
 • sporządza listy płac świadczeń, uposażeń i wypłat wynagrodzeń za pracę wraz z należnościami z ZFŚS funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym,
 • prowadzi obsługę kasową jednostki w przypadkach wystąpienia transakcji gotówkowych,
 • prowadzi imienne karty osobowe członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, sporządza bilans oraz księguje operacje finansowe Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy KP PSP w Wałczu,
 • samodzielnie sporządza wskazane przez bezpośredniego przełożonego sprawozdania,
 • uzgadnia obroty i salda kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej na koniec miesiąca łącznie z ewidencją pozabilansową,
 • prowadzi karty mieszkaniowe funkcjonariuszy oraz sporządza projekty decyzji w sprawie przyznawania równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego,
 • nalicza umorzenia środków trwałych, prowadzi ewidencję środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach pracy w księgowości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów podatkowych oraz dotyczących sposobu naliczania i opłacania składek ZUS.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel, Płatnik.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Dijo Baking Sp. z o.o.

  Księgowa

  Twój zakres obowiązków:Kontrola poprawności dokumentów księgowychKontrola zasad rozliczeń podróży służbowychDekretowanie i księgowanie dokumentów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

  Księgowy

  Procesowanie transakcji księgowych w księdze głównej zgodnie z wymaganiami procesowymi i klienckimi. Uzyskiwanie wymaganych aprobat do transakcji...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Kowary

  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

  Podinspektor ds.księgowości

  1) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym FKB+ dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Kowarach w...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

  Księgowa ds. należności

  Utrzymanie systemu rozliczeniowego; Generowanie faktur i wyciągów z konta; Przeprowadzanie uzgodnień kont; Prowadzenie plików i rejestrów należności;...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj