Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Kędzierzyn-Koźle
Ogłoszenie o naborze Nr 50765

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca biurowa o charakterze biurowo- administracyjnym,
•częste kontakty z podatnikiem,
•zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•budynek pięciokondygnacyjny bez windy;
•toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze;
•przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych;
•stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
•praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
•oświetlenie sztuczne i naturalne;
•brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;
•brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;

Zakres zadań

 • Księgowanie przypisów, odpisów oraz wpłat w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej i uzgadnianie zaksięgowanych operacji na kartach kontowych z rejestrami przypisów/odpisów w celu ustalania stanu realizacji poboru podatków i niepodatkowanych należności budżetowych oraz udzielanie podatnikom rzetelnych informacji o stanie ich kont,
 • Analiza zapisów na kartach kontowych, dokonywanie zaliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zwrotów podatków oraz wydawanie postanowień w tym zakresie w celu minimalizacji zaległości podatkowych,
 • Dokonywanie zwrotów podatków w celu terminowego ich przekazania podatnikom lub organom egzekucyjnym na podstawie otrzymanych zajęć wierzytelności,
 • Dokonywanie zmian w stanie wymagalności należności objętych tytułami wykonawczymi, w celu wyegzekwowania właściwej kwoty zaległości,
 • Wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań w celu dostarczenia rzetelnych danych i informacji innym organom i instytucjom,
 • Sporządzanie zawiadomień w sprawie naruszenia przepisów prawa podatkowego z tytułu nieterminowych wpłat podatników i płatników w celu wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy,
 • rzetelność, dokładność
 • odpowiedzialność, terminowość,
APLIKUJ TERAZ