Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73252

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety. Istnieje bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję księgową dokumentów, w tym kompletowanie, weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja
 • Prowadzi bieżącą analizę i uzgadnia salda kontrahentów dotyczących zobowiązań
 • Bierze udział przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, w tym przy uzgodnianiu i przygotowaniu kont , załączników do bilansu
 • Bierze udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych; uzgodnienia do sprawozdań miesięcznych kwartalnych i rocznych, Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N
 • Księguje wyciągi bankowe dotyczące wydatków budżetowych; prowadzi kasę
 • Prowadzi ewidencję budżetu zadaniowego
 • Przygotowuje dokumentację na potrzeby kontroli i audytów; weryfikowanie, analizowanie oraz kontrola kosztów
 • Obsługuje system TREZOR, obsługę bankowości elektronicznej, obsługuje system księgowy
 • Udziela wsparcia dla samodzielnego stanowiska kadrowo-płacowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w księgowości
 • Znajomość Ustawy o Finansach Publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • posługiwanie się oprogramowaniem MS-Office (Outlook, Excel, Word), obsługa systemu PROGMAN Finanse, znajomość PROGMAN Kadry, Płace
 • biegła obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne – wysoka kultura osobista, umiejętność optymalnego przekazywania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aktualna wiedza z zakresu korzystania z funduszy unijnych, znajomość rozliczeń
APLIKUJ TERAZ