Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76159

Warunki pracy

Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze w budynku z windą umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym ruchowo. W pozostałych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych występują utrudnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca pod dużą presją czasu.

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestry przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych.
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków oraz wydaje postanowienia w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia budżetu państwa z podatnikiem i płatnikiem.
 • Rozlicza i przekazuje zgromadzone na rachunkach bieżących Urzędu dochody budżetu państwa celem terminowego przekazania wpływów podmiotom uprawnionym.
 • Obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz prowadzi ewidencje i rozlicza sumy depozytowe w celu przekazania wyegzekwowanych kwot na rachunki wierzycieli.
 • Przeprowadza rozliczenie rachunkowo-kasowe pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej w celu prawidłowości rozliczeń.
 • Prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 • Kontroluje potrącenia wynagrodzeń dokonanych przez płatników i inkasentów w celu weryfikacji ich prawidłowości.
 • Prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającą z przepisów odrębnych w celu właściwej pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość ustawy ordynacja podatkowa
 • skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • odpowiedzialność
 • umiejętności analityczne
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

   Podobne oferty pracy

  • Lokalizacja:

   Bielsko-Biała (okolice)

   Codognotto Polska sp. z o.o.

   Księgowa / Księgowy

   Sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym faktur zakupu usług transportowychKompletowanie niezbędnych dokumentów związanych z zakupem...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj

  • Lokalizacja:

   Kraków

   IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.

   Accountant (Hebrew Speaker)

   As an Accountant you’ll be a trusted business advisor. You’ll have the opportunity to position IBM for long-term financial growth delivering analysis, and...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj

  • Lokalizacja:

   Wieluń

   WIELTON S.A.

   Księgowa / Księgowy

   Główne obowiązki:księgowanie faktur sprzedaży oraz właściwa kwalifikacja transakcja na gruncie podatku VAT i CITksięgowanie faktur...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj

  • Lokalizacja:

   Robakowo

   Hendi Polska sp. z o.o.

   Księgowa / Księgowy

    Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:weryfikację dokumentów pod względem formalnym, prawnym i...

   Szczegóły

   Dodane: dzisiaj