Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 127137

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00; praca w siedzibie jednostki; 

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję księgową jednostki,
 • przygotowuje dane do sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • bierze udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
 • bierze udział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 • dokonuje analiz wykorzystania środków budżetowych oraz wykonania dochodów budżetowych,
 • współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
 • prawidłowo i terminowo dokonuje rozliczeń finansowych,
 • nalicza wynagrodzenia, prowadzi sprawy z zakresu ZUS i podatku dochodowego,
 • sporządza dokumentację finansową dotyczącą kosztów realizacji zadań,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • sporządza naliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, sporządza plany i sprawozdania funduszu, przekazuje naliczone odpisy oraz nadzoruje prawidłowość potrąceń i kontroluje zgodność wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
 • wykonuje inne niewymienione wyżej zadania, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej należą do kompetencji księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy, praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa), znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz Prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego,
 • Znajomość przepisów prawa pracy i służby cywilnej,
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office,
 • Posiadanie zdolności do czynności prawnych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej NBP, programu Płatnik, TREZOR,
 • odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z nim, dokładność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • doświadczenie zawodowe w księgowości sektora finansów publicznych,
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Ostrów Mazowiecka

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

  Pracownik księgowo-administracyjny

  według programuWymagania inne:

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Milówka

  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

  Księgowy

  prowadzenie ewidencji księgowej;- prowadzenie uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych; --dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych;...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Będzin

  Duna Real Estate Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Zakres zadań:ścisła współpraca z Głównym Księgowym oraz Zarządem Duna Real Estatedbanie o prawidłowość obiegu dokumentów,sporządzanie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  IFIRMA SA

  Analityk aplikacji księgowych

  śledzenie zmian w przepisach i ocena ich wpływu na nasze programy księgowe,Identyfikacja potrzeb użytkowników ifirma.pl,tworzenie specyfikacji...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj