Our Team

Księgowy

Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Chorzów
Ogłoszenie o naborze Nr 137496

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, • więcej informacji:https://www.slaskie.kas.gov.pl

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł w celu prawidłowego ewidencjonowania należnych zobowiązań oraz wysokości wpływów
 • dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydaje postanowienia w tym zakresie w celu prawidłowego rozliczenia należnych zobowiązań
 • prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowe na potrzeby pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
 • prowadzi ewidencje sum depozytowych w celu terminowego przekazania wyegzekwowanych środków wierzycielom
 • prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych w celu realizacji właściwych przepisów prawnych
 • obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru sum depozytowych w celu prawidłowego ich rozliczania
 • wykonuje sprawozdawczość wynikającą z przepisów odrębnych z wyłączeniem sprawozdań sporządzanych centralnie w celu realizacji zadań w tym zakresie
 • rozlicza wpływy uprawnionych podmiotów w celu realizacji zapisów ustawowych w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacja obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrzym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowch i urządzeń biurowych wykorzystywanych na stanowisku
 • Znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Legionowo

  Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Zakres obowiązków:Wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego w oparciu o dokumenty (faktury zakupu, sprzedaży, wyciągi bankowe, środki trwałe,...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Opis stanowiska: Autoryzacja płatności w imieniu klienta,Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wymaganych przepisami sprawozdań statystycznych, NBP, w...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa, Rondo Daszyńskiego

  Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o.

  Księgowa / Księgowy

  Opis stanowiska: Autoryzacja płatności w imieniu klienta,Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wymaganych przepisami sprawozdań statystycznych, NBP, w...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Bydgoszcz

  Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A.

  Specjalista ds. Księgowości

  Zadania: Księgowanie i rozliczanie operacji z wyciągów bankowych w walucie polskiej i obcej;Księgowanie i rozliczanie raportów kasowych;Księgowanie...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj