Our Team

Młodszy kontroler skarbowy

Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 138997

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno- biurowa. Siedziba Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej mieści się przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie. Stanowisko pracy zlokalizowane
w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca wykonywana jest przy oświetleniu naturalnym  i sztucznym. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Stanowisko pracy wymaga realizacji zadań w oparciu o jasne wskazówki. Osoba na tym stanowisku uczestniczy w kontrolach celno-skarbowych i postępowaniach podatkowych (tworzenie projektów decyzji). Samodzielnie realizuje podstawowe zadania na danym stanowisku. W przypadku pojawienia się skomplikowanych problemów merytorycznych w ramach prowadzonych kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych zwraca się o pomoc do przełożonego lub osób koordynujących czynności. Wyjazdy służbowe związane z prowadzonymi kontrolami celno-skarbowymi i postępowaniami podatkowymi. Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa aplikacji biurowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:


Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ze schorzeniami ruchu. Budynek jest wyposażony w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Udział w kontrolach celno-skarbowych w podmiotach, u których na podstawie analizy ryzyka występuje prawdopodobieństwo oszustw i wyłudzeń podatkowych znacznych rozmiarów w celu ochrony interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa.
 • Udział w postępowaniach podatkowych i udział w podejmowaniu rozstrzygnięć w toku wykonywanych czynności, które maja wpływ na proces skutkujący wydaniem decyzji o dużej skali w celu zapewnienia efektywnej realizacji poboru należności budżetowych.
 • Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń karnych, karnych skarbowych oraz udział w kontrolach celno-skarbowych w zakresie weryfikacji obowiązków ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, w celu sankcjonowania stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji o stwierdzonych w toku kontroli okolicznościach, które mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
 • Przygotowanie projektów dokumentów i projektów rozstrzygnięć w toku wykonywanych czynności służbowych. Kompletowanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji z kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych oraz z innych czynności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego w tym ustawy Ordynacja podatkowa dział: I, II, III, IV, VII;
 • ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej art. 1 - 94.
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy zespołowej
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe