Our Team

Pracownik administracyjny w Dziale Finansowym i Ewidencji Majątku CM

Praca: Pracownik administracyjny w Dziale Finansowym i Ewidencji Majątku CM

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
poszukuje pracownika na
stanowisko administracyjne
w wymiarze pełnego etatu
w Dziale Finansowym i Ewidencji Majątku CM
Pracownik administracyjny w Dziale Finansowym i Ewidencji Majątku CM
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: 124.1101.12.2024
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie);
 • doświadczenie w korzystaniu ze zintegrowanych systemów zarządzania;
 • praktyczna umiejętność posługiwania się pakietem MS Office;
 • praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • mile widziana znajomość systemu SAP.
Zakres obowiązków: 
 • wprowadzanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym;
 • obsługa płatności;
 • prowadzenie i kontrola rozrachunków;
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów.
Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie w renomowanej Uczelni zlokalizowanej w centrum Krakowa;
 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • stałe godziny pracy;
 • pakiet świadczeń socjalnych m.in. Karta Multisport, opieka medyczna, dofinansowanie
  do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i odbywania szkoleń.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarciaz Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania– na warunkach i zasadach określonych w RODO.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: dso@cm-uj.krakow.pl lub pocztą tradycyjnąna adres: Dział Spraw Osobowych UJ CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Specjalista

  Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-11

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

  Inspektor ds. koordynacji usług

  Będziesz odpowiadać za:planowanie środków na usługi, roboty budowlane dla wszystkich komórek Zakładu,organizację i zapewnienie dostępności usług,...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-01

 • Lokalizacja:

  Lublin, ul. Dra Witolda Chodźki 10

  Orange Polska S.A.

  Specjalista / Specjalistka ds. Rachunkowości z językiem rumuńskim

  Księgowanie dokumentów w zakresie zobowiązań handlowych oraz rozliczeń pracowniczych w systemie SAPWeryfikacja formalna – rachunkowa...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-03-26

 • Lokalizacja:

  Lublin, ul. Dra Witolda Chodźki 10

  Orange Polska S.A.

  Specjalista / Specjalistka ds. Rachunkowości z językiem słowackim

  Księgowanie dokumentów w zakresie zobowiązań handlowych oraz rozliczeń pracowniczych w systemie SAPWeryfikacja formalna – rachunkowa...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-03-26