Our Team

Referent / specjalista w Dziale Płac

Praca: Referent / specjalista w Dziale Płac

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

zatrudni na stanowisko

referenta / specjalisty

w

Dziale Płac CM

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe - minimum 2 lata praktyki na podobnym stanowisku, w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty – minimum 3 lata praktyki,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień płacowych - ZUS, PIT,
 • umiejętność rozliczania pracowników w zakresie wynagrodzeń oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • umiejętność obsługi komputera – Word, Excel oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętności posługiwania się systemami kadrowo-płacowymi (mile widziane SIMPLE.ERP)
 • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odpowiedzialność,
 • rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, obowiązkowość,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, zaangażowanie,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • dyskrecja oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w zgranym zespole.

Pisemne oferty (CV wraz z listem motywacyjnym) należy przesyłać pocztą elektroniczną za pomocą przycisku aplikacyjnego w terminie do 17.06.2022 r.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (Uczelnia).

 2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w prowadzonej przez nas rekrutacji będą przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia przez nas niezbędnych czynności zmierzających do zawarcia umowy, przy czym ostatecznie umowa może nie zostać zawarta,

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy – w celu pozyskania informacji niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu rekrutacyjnego,

 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

  1. umożliwienia nam nawiązania bezpośredniego i szybkiego kontaktu za pośrednictwem e-mail lub numeru telefonu,

  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z procesu rekrutacyjnego.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko i niezwłocznie niszczone po jej zakończeniu.

 2. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

  1. żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

  2. żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. sprzeciw wobec przetwarzania,

  4. przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę to przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ale cofnięcie to nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, taki jak współpracująca z nami kancelaria prawna.

 7. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

 8. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 9. W celu skontaktowania się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani przesłać do nas list na adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@umk.pl.

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko referenta/specjalisty w Dziale Płac CM.

 

 ______
(data i podpis)

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
APLIKUJ TERAZ