Our Team

Referent / Specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

Praca: Referent / Specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko

Referent / Specjalista w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń
Miejsce pracy: Płock
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
 • Liczba etatów: 1
Miejsce pracy:
 • RIO w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku - ul. Kościuszki 3, Płock
Główne obowiązki:
 • analiza prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych
 • kontrola projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • analiza i ewidencja uchwał/zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

na stanowisku Referenta:

 • wykształcenie średnie

na stanowisku Specjalisty:

 • wykształcenie średnie oraz co najmniej 6 - letni staż pracy
 • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 - letni staż pracy
Wymagania preferowane:
 • znajomość zagadnień i przepisów z obszaru księgowości budżetowej, finansów publicznych i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel) oraz poczty elektronicznej
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność

PODPISZ OŚWIADCZENIA


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji
APLIKUJ TERAZ