Our Team

Referent

Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 72309

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
wymuszona pozycja ciała-pozycja siedząca,
praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym
praca administracyjno-biurowa • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek nie jest przystosowany do obsługi i pracy osób niepełnosprawnych wymagający adaptacji i remontu, stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp,
ocena ryzyka zawodowego określa warunki i czynniki szkodliwe dla stanowiska pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole podatkowe w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu realizacji zadań.
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu realizacji zadań.
 • Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli w celu zweryfikowania działań i wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości.
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu zapobiegania nieprawidłowościom w przyszłości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Łatwość komunikacji
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ