Our Team

Referent

Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poddębice
Ogłoszenie o naborze Nr 138134

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku jednopiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarnych przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnikom i płatnikom w prawidłowym wykonywaniu, obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego
 • Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w postaci elektronicznej
 • Wydaje zaświadczenia , za wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
 • Udziela pisemnej informacji podmiotom uprawnionym
 • Dokonuje czynności weryfikacyjnych deklaracji, wniosków i informacji składanych przez podatników i płatników w szczególności: sprawdza terminowość składania deklaracji; weryfikuje pod względem formalnym przyjmowane dokumenty, weryfikuje zasadność składanych korekt deklaracji podatkowych
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych, wnioski o odstąpienie od wszczęcia postępowania karnego skarbowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji i systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku pracy.


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Skierniewice

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańpraca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-06-03

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

  Samodzielny referent

  Warunki pracyPraca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienniePraca jednozmianowa wykonywana w porze dziennejPraca przy oświetleniu naturalnym i...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-28

 • Lokalizacja:

  Mielec

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

  Referent

  Warunki pracyPraca o charakterze administracyjno – biurowym. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami,...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-28

 • Lokalizacja:

  Płock

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Referent

  Warunki pracyStanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-05-28