Our Team

Referent

Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Legionowo
Ogłoszenie o naborze Nr 139749

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Budynek czterokondygnacyjny, niewyposażony w windy, stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze. Węzeł sanitarny przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku. Urząd posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Bada zasadność zwrotu podatku/nadpłaty podatku w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych.
 • Przeprowadza czynności sprawdzające w odniesieniu do składanych w Urzędzie dokumentów podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności.
 • Obsługuje system wymiany informacji o podatku VAT(VIES) w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych w tym zakresie oraz weryfikacji prawidłowości wypełnienia obowiązków podatkowych.
 • Prowadzi czynności sprawdzające i wyjaśniające dotyczące prawidłowości deklaracji podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności.
 • Prowadzi czynności w celu wyegzekwowania brakujących deklaracji w przypadku niewywiązania się podatników z obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz podejmuje działania zmierzające do wykreślenia podmiotów z rejestru podatników VAT w przypadku niewywiązywania się z ww. obowiązku.
 • Sporządza pisma w celu odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych i instytucji zewnętrznych.
 • Analizuje dane będące w posiadaniu organu podatkowego w celu efektywnego wyselekcjonowania podatników/płatników nieprawidłowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych i podejmuje wobec nich dalsze czynności.
 • Sporządza informacje o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Końskie

  Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

  Referent

  Warunki pracyPraca w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Biała Podlaska

  Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

  Referent

  Warunki pracyPraca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych....

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Pruszcz Gdański

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca w siedzibie Urzędu z klientem zewnętrznympraca...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Pruszcz Gdański

  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Referent

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędupraca z klientem...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-07-16