Our Team

Samodzielny księgowy

Praca: Samodzielny księgowy

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85825

Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw finansowych Urzędu (projekty planów finansowych)
 • Prowadzenie obsługi bankowej Urzędu
 • Kontrola wniosków o zaangażowanie umów oraz realizacja płatności na podstawie dokumentów finansowych
 • Analiza stanu wykorzystania środków przydzielonych z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz przedstawienie Dyrektorowi odpowiednich wniosków w tym zakresie
 • Dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi oraz innymi będącymi w dyspozycji jednostki
 • Prowadzenie rachunkowości UŻŚ w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa
 • Wprowadzanie dokumentów dotyczących wydatków bezgotówkowych do programu księgowego QNT
 • Bieżąca obsługa oprogramowania QNT w zakresie księgowym oraz inwentarzowym, w tym uzgadnianie kont w ujęciu analitycznym i syntetycznym
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) w tym statystycznych w zakresie wykonywania wydatków budżetowych Urzędu i budżetu zadaniowego
 • Obsługa, monitorowanie oraz wprowadzanie i przekazywanie danych finansowych do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, w celu bieżącej obsługi budżetu
 • Przygotowywanie projektu budżetu Urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym na kolejne lata we współpracy z innymi komórkami
 • Sporządzanie wniosków o zmianę w planie finansowym w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • Przygotowywanie na polecenie głównego księgowego dokumentacji finansowej do kontroli i audytu oraz udzielanie w tym zakresie wyjaśnień instytucjom kontrolującym
 • Archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie
 • Analizowanie, monitorowanie i uzgadnianie dochodów oraz wydatków, ich ewidencjonowanie, w celu dostarczania danych do wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
 • Wykonywanie innych prac, niż podane wyżej ,gdy dobro Urzędu tego wymaga lub zleconych przez Dyrektora

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej na równoważnym stanowisku
 • znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych
 • znajomość klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi programu TREZOR
 • realizacja i rozliczenie projektów współfinasowanych z UE
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, operatywność, dokładność i dobra organizacja pracy
 • obsługa programu QNT
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa – Ursynów

  Express Logistic Sp. z o.o.

  Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

  Prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi przepisami spółek prawa handlowegoWeryfikowanie dokumentów...

  Szczegóły

  Dodane: dzisiaj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Keraniss Sp. z o.o.

  Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

  Opis stanowiska:przygotowanie i weryfikacja dokumentów księgowych,księgowanie dokumentów finansowo-księgowych,ewidencjonowanie i kontrola majątku...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA

  Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

  Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPIR klientówObliczanie i przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowychBieżące kontakty z...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Pomysłowi Księgowi

  Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

  W zwiazku z dynamicznym rozwojem i regularnie powiększającą się bazą naszych klientów, do naszego zespołu poszukujemy kolejnych osób na stanowisko...

  Szczegóły

  Dodane: 2021-10-21