Our Team

Specjalista do spraw rozliczeń-kasjer

Praca: Specjalista do spraw rozliczeń-kasjer

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Specjalista do spraw rozliczeń-kasjer
Miejsce pracy: Olsztyn
Numer: StPr/23/0266
OBOWIĄZKI:

1. prowadzenie obsługi kasowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie w tym w szczególności: realizacja wydatków budżetowych z rachunku bankowego poprzez pobranie do kasy gotówki, dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy (zaliczki, delegacje i inne) oraz ich rozliczanie na podstawie sprawdzonych pod względem formalnym dokumentów źródłowych i zastępczych przedkładanych do wypłaty, przyjmowanie wpłat gotówkowych z różnych tytułów oraz odprowadzanie na rachunek bankowy przyjętych środków pieniężnych, weryfikacja prawidłowości sporządzania raportów kasowych z kas fiskalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżące uzupełnianie stałego zapasu w kasie (pogotowie kasowe) oraz sporządzanie raportów kasowych, 2. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych dochodów rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakładowym planem kont, 3. comiesięczne uzgadnianie sald kont syntetycznych z kontami analitycznymi, 4. otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5. sprawdzanie kompletności i prawidłowości formalno-rachunkowej dokumentacji kasowej, 6. weryfikacja kont księgowych dotyczących prowadzonych spraw oraz inwentaryzacja roczna tych kont, 7. sporządzanie niezbędnych załączników do bilansu w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, 8. ewidencja umów najmu, dzierżawy, śledzenie ich aktualności, prowadzenie wykazu dzierżawców do celów podatku od nieruchomości, 9. analiza ewidencji konta pozabilansowego oraz uzgadnianie prawidłowości sald konta analitycznego, 10. prowadzenie kontrolki druków ścisłego zarachowania i ich właściwe przechowywanie, 11. prowadzenie ewidencji innych znaków skarbowych, 12. prowadzenie ewidencji analitycznej, wycena oraz rozliczanie spisów z natury pozostałych środków trwałych będących na stanie jednostki, 13. przygotowywanie załączników do bilansu skonsolidowanego, 14. prowadzenie pozabilansowe odzieży ochronnej. Godziny pracy:07.30-15.30

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie minimum średnie, 2.przy wykształceniu średnim co najmniej 3 letni staż pracy, przy wykształceniu wyższym 2 lata stażu pracy, 3.znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, 4.umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows (pakiet MS Office), 5.brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, kandydat winien spełnić wymagania określone w art. 6 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j,). Wymagania dodatkowe (preferowane): 1.wykształcenie o kierunku administracja lub rachunkowość, 2.min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 3.wysoka kultura osobista, 4.zaangażowanie, komunikatywność i odpowiedzialność, 5.nieposzlakowana opinia, 6.znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Miejsce pracy:

Olsztyn


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 060 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Medicover Sp. z o.o.

  Specjalista / Specjalistka ds. Rozliczeń

   Dołącz do nas, jeśli:chcesz rozwijać się w obszarze finansówchcesz rozwijać się w pracy z klientami i dostawcamiumiesz myśleć analitycznieumiesz...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Otwock

  EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK Sp. z o.o.

  Specjalista ds. rozliczeń i statystyki medycznej

  Wymagania:doświadczenie w zakresie rozliczania świadczeń do NFZ (LSZP, AOS,ASDK-warunek konieczny),znajomość branży medycznej, wiedza i doświadczenie w...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

  Starszy specjalista ds. zobowiązań

  - monitorowanie zobowiązań - raportowanie - analiza danych - współpraca z zagranicznymi klientami - umowa o pracę na czas określony: 3 lataWymagania...

  Szczegóły

  Dodane: wczoraj

 • Lokalizacja:

  Gdańsk

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

  Specjalista

  Warunki pracy- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-03-28