Our Team

Specjalista ds. Controllingu i Analiz

Praca: Specjalista ds. Controllingu i Analiz

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

osobę do pracy w Dziale Rachunkowości Zarządczej i Controllingu

na stanowisku

 

Specjalista ds. Controllingu i Analiz
Miejsce pracy: Wrocław
 
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:
 • pozyskiwanie, uaktualnianie oraz przetwarzanie danych finansowych i statystycznych,
 • rozliczanie, kontrola i kalkulacja kosztów Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie informacji o poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach oraz wyniku na działalności dla poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych audytów kosztowych,
 • przygotowywanie i kontrola budżetów na poszczególne komórki organizacyjne Szpitala,
 • współpraca z innymi działami Szpitala,
 • prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby współpracy z instytucjami zewnętrznymi
  w tym uczestniczenie w postępowaniach ogłaszanych przez AOTMiT.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, finanse, rachunkowość,
 • wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej,
 • znajomość podstaw budżetowania, controllingu i analizy finansowej,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy o podobnym charakterze (mile widziane w branży medycznej),
 • zaawansowana znajomość programu MS Office, w tym zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • rzetelność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, godziny pracy 7:30 – 15:05,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ