Our Team

Specjalista / Specjalistka ds. kadr i płac

Praca: Specjalista / Specjalistka ds. kadr i płac

PPUH VOIGT to jeden z czołowych producentów profesjonalnych środków chemicznych w Polsce. W swojej ofercie posiadamy linie produktowe dedykowane dla różnego rodzaju odbiorców: firm sprzątających, gastronomicznych, hoteli, restauracji, placówek służby zdrowia, firm przemysłowych. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Zabrze
Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Samodzielne naliczanie i weryfikacja list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • Prowadzenie rejestracji czasu pracy, urlopów pracowników, zwolnień lekarskich i ich rozliczanie
 • Współpraca z zewnętrznym biurem kadrowym
 • Obsługa PPK
 • Kontrola terminowości dokumentów kadrowych, szkoleń BHP oraz badań lekarskich
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, UP)
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby działu i Zarządu
 • Obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw kadrowych
 • Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
 • Wystawianie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy
Wymagania:
 • Doświadczenie w obszarze HR i administracji (minimum 3 lata)
 • Umiejętność obsługi programów i platform kadrowych (PUE, PFRON, GUS, PPK, Płatnik)
 • Praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Praktyczna wiedza z zakresu obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Umiejętność sporządzania deklaracji do Głównego Urzędu Statystycznego
 • Wysokie umiejętności personalne i komunikacyjne
 • Sumienność, dokładność, umiejętność dobrej organizacji własnej pracy oraz zarządzania priorytetami
 • Wysoka kultura osobista oraz dyskrecja
W zamian oferujemy:
 • Pracę w stabilnej, wiarygodnej, rozwijającej się polskiej firmie produkcyjno-handlowej
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w przyjaznej atmosferze w organizacji nastawionej na otwartą komunikację
Benefity:
 • Przystąpienie do programu Multisport
 • Zniżki na firmowe produkty
 • Prywatna opieka medyczna
Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres email: rodo@voigt.pl lub pisemnie na adres ul. Jordana 90 41-813 Zabrze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH Voigt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Jordana 90 41-813 ZabrzeZ administratorem można się skontaktować poprzez adres email: rodo@voigt.pl lub pisemnie na adres ul. Jordana 90 41-813 Zabrze.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy, zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan:
- prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,a także
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ