Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120712

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca pod presją czasu.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


Umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku.

Zakres zadań

 • Opracowuje wkład do prac związanych ze sporządzeniem oraz dokonywaniem zmian w planie finansowym dla części 64 – Główny Urząd Miar w zakresie: a) dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia – Centrala GUM, b) dysponenta części 64 – GUM, który obejmuje dysponentów trzeciego stopnia: OUM, OUP i Centrala
 • Dokonuje kontroli pod względem finansowym wniosków o zaciągnięcie zobowiązania oraz zawieranych umów w zakresie zgodności z planem finansowym GUM
 • Opracowuje wkład do bieżących analiz wykorzystania środków oraz okresowych raportów i ocen przebiegu wykonania i zaangażowania w ramach planu finansowego GUM
 • Opracowuje wkład do wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym GUM w zakresie, którego nie obejmuje upoważnienie (wydatki majątkowe), wniosków o uruchomienie rezerw celowych oraz wniosków o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia
 • Współuczestniczy w sporządzaniu na potrzeby Ministra Finansów, Biura Analiz Sejmowych oraz Komisji Sejmowych i Senackich projektów szczegółowych informacji związanych z projektem oraz wykonaniem budżetu w części 64 – Główny Urząd Miar, w celu dostarczenia aktualnej informacji budżetowej potrzebnej do zatwierdzenia budżetu lub udzielenia absolutorium oraz okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych, Głównego Urzędu Miar i jednostek terenowych administracji miar i probierczej
 • Wykonuje czynności związane z obsługą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie planowania: projekty planów i plany oraz obsługi dysponenta: wnioski o decyzje budżetowe, decyzje budżetowe, blokadę środków, wnioski o modyfikację harmonogramu, harmonogram wydatków, aktualizacja poszczególnych dekad, dodatkowe zapotrzebowania na środki, dzienne zwroty środków dla części 64 – Główny Urząd Miar w zakresie: a) dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia – Centrala GUM, b) dysponenta części 64 – GUM, który obejmuje dysponentów trzeciego stopnia: OUM, OUP i Centrala
 • Współuczestniczy w sporządzaniu sprawozdania budżetowego dysponenta części 64 – GUM, który obejmuje dysponentów trzeciego stopnia: OUM, OUP i Centrala
 • Współuczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych procedur w zakresie procesów realizowanych przez wydział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych w komórkach zajmujących się obsługą finansową
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętności: komunikacji, współpracy, organizacji pracy, orientacja na osiąganie celów, rozwiązywania problemów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu budżetu zadaniowego, księgowości i rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Obsługa systemu F-K Quorum
 • Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)
 • Znajomość ustawy prawo o miarach
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Gliwice

  HUTA ŁABĘDY S.A.

  Starszy Specjalista ds. Rachunkowości

  Wymagania:Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: rachunkowość, podatki),Dobra znajomość przepisów w zakresie podatków oraz ustawy o...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-05-30

 • Lokalizacja:

  Łódź

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  Młodszy specjalista

  Warunki pracyCzynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-05-28

 • Lokalizacja:

  Wrocław

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Starszy specjalista

  Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-05-28

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyPraca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennieNarzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowyBudynek przystosowany dla...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-05-28