Our Team

Specjalista

Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126475

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu
 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość wydatków budżetowych w rozdziale 01033 i 01022 oraz z rezerwy celowej
 • Prowadzi ewidencję wydatków w układzie budżetu zadaniowego
 • Sporzadza sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków budżetowych
 • Dekretuje i ksieguje dokumenty źródłowe, raporty kasowe i wyciągi bankowe
 • Prowadzi ewidencję kosztów i wydatków budzetowych finansowanych z rezerw celowych
 • Dekretuje dokumenty zewnętrzne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowym
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej
 • Znajomość obsługi programów komputeriwych (pakiet MS Office)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość klasyfikacji budżetowej oraz zagadnień dotycząceych sporzadzania sprawozdań budzetowych oraz finansowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu obsługi budżetu państwa TREZOR; NBE
APLIKUJ TERAZ

  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki pracy:praca biurowa w siedzibie urzędu,użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).Miejsce i otoczenie...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-27

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Starszy specjalista

  Warunki pracyMinisterstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:• węzeł sanitarny przystosowany do...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-13

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-13

 • Lokalizacja:

  Warszawa

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:praca pod presją czasu – wynikająca z zadań koordynacyjnych,...

  Szczegóły

  Dodane: 2023-09-06