Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 47562

Warunki pracy

1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin
2. budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepoełnosprawnych ruchowo
3. budynek 4 pietrowy bez windy, praca na I piętrze

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych związanych z zakupem rzeczowych składników majątku oraz zleconymi usługami w celu realizacji zadań MOSG z godnie z obowiązujacymi przepisami
 • Sprawdzanie i fakturowanie otrzymanych dowodów finansowych wydziałów MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych
 • Uzgadnianie miesięczne wydatków finansowych z Pionem Głównego Księgowego MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych i nie dopuszczenia do naruszenia dyscypliny budżetowej
 • Wystawianie dowodów finansowych w celu obciążenia kontrahentów
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji rzeczowych składników majatkowych w celu uaktualnienia bazy danych
 • Przygotowywanie raportów wydatków środków finansowych (miesięcznie i rocznie) wydziałów MOSG do Komendy Głównej SG w celu umożliwienia monitoringu wydatków Wydziału Techniki Morskiej
 • Obsługa kancelaryjno - biurowa korespondecnji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji w Wydziale Techniki Morskiej MOSG
 • Uczestnictwo w opracowywaniu planu rocznego wydatków budżetowych w Wydziale Techniki Morskiej w celu ich efektywnego wydatkowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w obszarze księgowości
lub powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji
 • obsługa komputera
 • Łatwość w komunikacji, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów związanych z finansami publicznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zgoda na udział w procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
 • obsługa księgowych programów komputerowych
APLIKUJ TERAZ