Our Team

Starszy księgowy

Praca: Starszy księgowy

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Świnoujście
Ogłoszenie o naborze Nr 75888

Warunki pracy

Praca w biurze i obsługa urządzeń biurowych, monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie, budynek piętrowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję materiałów pędnych i smarów w celu określenia stanów faktycznych.
 • Prowadzi ewidencję sprzętu MPS w celu określenia stanów faktycznych w zaopatrywanych komórkach.
 • Wystawia i ewidencjonuje dokumenty przychodowo – rozchodowe w celu wydawania lub przyjęcia towaru.
 • Prowadzi ewidencję paliwa przy sprzęcie technicznym w celu określenia stanów faktycznych.
 • Sporządza sprawozdania z obrotów MPS.
 • Nalicza przepały na sprzęcie technicznym w celu określenia ilości.
 • Przygotowuje i przekazuje akta do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Znajomość zasad księgowania
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi komputera
APLIKUJ TERAZ