Our Team

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

Praca: Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Wydziale Ewidencji Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:
 • Nadzór nad ewidencjonowaniem, raportowaniem oraz porządkowaniem bazy danych o nieruchomościach PKP S.A. prowadzonej przez Oddziały Spółki w systemie SAP oraz realizowanie procesu wsparcia i kontroli użytkowników systemu SAP w tym zakresie,
 • Koordynowanie procesu obsługi Bazy dworcowej prowadzonej przez Oddziały Spółki,
 • Prowadzenie stałego monitoringu nad poprawnością i aktualnością danych i zmian zachodzących w zakresie gruntów, budynków i budowli PKP S.A. w części przeznaczonej do świadczenia usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych,
 • Monitorowanie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji nieruchomości PKP S.A. objętych ochroną zabytków,
 • Dokonywanie przeglądu procedur i wytycznych oraz opracowywanie jednolitych standardów wprowadzania danych do SAP w ww. zakresie i egzekwowanie ich przestrzegania przez użytkowników systemu,
 • Wypracowywanie mechanizmów kontroli spójności i jednolitości danych o nieruchomościach PKP S.A.
Czego oczekujemy od Ciebie?
 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki Ekonomia/Administracja/Geodezja),
 • Minimum rok doświadczeniem na podobnym stanowisku,
 • Dobrej znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • Dobrej znajomości obsługi systemu SAP, w szczególności modułów: RE-FX i FI-AA,
 • Samodzielnego organizowania pracy i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji,
 • Umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu,
 • Wysokiej motywacji do pracy, zaangażowania i samodzielności.
Oferujemy:
 • Praca na lata- 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizacja- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.