Our Team

Starszy Specjalista

Praca: Starszy Specjalista

Ogłoszenie numer: 8919508, z dnia 2024-04-10
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Starszy Specjalista
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 28/2024

wymiar etatu: 1

wykształcenie: wyższe w obszarze: finansów, rachunkowości i pokrewne

 

Zakres obowiązków:
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w tym dokumentów finansowo-księgowych Departamentu
 • przygotowywanie projektu budżetu województwa w zakresie zadań realizowanych przez Departament
 • opracowywanie okresowych, zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Departament
 • kontrola kompletności formalno-rachunkowej dokumentów dotyczących operacji finansowych
 • rejestrowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym
 • sporządzanie wniosków do funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych podmiotów i kompletowanie materiałów tym zakresie
 • realizacja zadań wynikających z „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
 • realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa, w tym również jej rozliczania - w zakresie zadań realizowanych przez Departament
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Departamentu
 • bieżąca współpraca z sekretariatami departamentów/biur Urzędu w zakresie zadań realizowanych na rzecz Urzędu
 • realizowanie zadań o charakterze organizacyjnym w zakresie funkcjonowania Departamentu
 • przygotowywanie pism w zakresie prowadzonych spraw
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem konkursów i olimpiad ekologicznych, szkoleń i konferencji krajowych i zagranicznych
Wymagania niezbędne:
 • min. 3-letni staż pracy
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa, ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania Samorządu Województwa
 • umiejętność pracy z dokumentami finansowo-księgowymi, w szczególności dot. jednostek sektora finansów publicznych
 • umiejętność analizy wydatków i dochodów budżetowych
 • znajomość ogólnych zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej
 • umiejętność analizy, przetwarzania dużej ilości informacji
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność organizacji pracy, własna inicjatywa
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność
Informacje o warunkach i miejscu pracy:
Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności.

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny


  Podobne oferty pracy

 • Lokalizacja:

  Olsztyn

  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca biurowa w siedzibie Izby;Kontakt z klientem...

  Szczegóły

  Dodane: 2024-04-11