Czy praca księgowa jest zarezerwowana tylko dla umysłów ścisłych?
Czy praca księgowa jest zarezerwowana tylko dla umysłów ścisłych?

Czy praca księgowa jest zarezerwowana tylko dla umysłów ścisłych?

Naturalne predyspozycje to jeden z kluczowych i elementarnych składników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze ścieżki zawodowej. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze dodatkowe uwarunkowania. Czy w związku z powyższym, praca księgowa jest domeną tylko i wyłącznie wybitnych matematyków? O tym poniżej.

Zaledwie tysiąc gramów, a tyle mądrości

 Ludzki mózg to genialny instrument, który waży przeszło 1000 gram. Co ciekawe, uczeni dopiero w XIX stuleciu odkryli, że pewne jego części odpowiedzialne są za konkretne czynności. Został on wówczas podzielony na dwie przeciwstawne półkule. Dominacja jednej z nich określa pewne predyspozycje.

Lewa kontra prawa

Półkula lewa odpowiada za myślenie analityczne oraz logikę. Jak się jednak okazuje to nie wszystko. Jej domeną jest także samo mówienie oraz rozumienie i wszelkie funkcje językowe. Dodatkowo pomaga ona w odczuwaniu i przeżywaniu tych nieco bardziej złożonych emocji.

Dla odmiany półkula prawa jest bardzo kreatywna i twórcza. Zdolności muzyczne, plastyczne i artystyczne są jej domeną. Jednak to nie wszystko. Dodatkowo zarządza mimiką twarzy i naszymi emocjami. To właśnie ona pozwala nam śmiać się z usłyszanych dowcipów.

W praktyce ludzki organizm wykorzystuje obie z nich. Działają one niejako w symbiozie. Warto jednak podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków jedna z nich staje się dominującą. Wówczas mamy do czynienia z człowiekiem humanistą lub matematykiem.

Osoby, dla których świat liczb nie ma przed sobą tajemnic, zdecydowanie częściej wykonują prace księgowe. Warto jednak pamiętać, że nie jest to regułą. Zdarzają się także humaniści, którzy pracują w roli księgowego. Tak naprawdę najważniejsze są w tym przypadku własne marzenia.