Certyfikat księgowej – czym jest? Czy jest potrzebny do wykonywania zawodu?
Certyfikat księgowej – czym jest? Czy jest potrzebny do wykonywania zawodu?

Certyfikat księgowej – czym jest? Czy jest potrzebny do wykonywania zawodu?

Większość osób zatrudnionych na stanowisku księgowej posiada wyższe wykształcenie. Warto jednak pamiętać o tym, że nie jest konieczne posiadanie dyplomu ukończenia studiów o kierunku ekonomicznym z zakresu rachunkowości. Oczywiście jest to jedno z najlepszych rozwiązań, jednak ten zawód został zderegulowany w czerwcu 2013 roku, dlatego nie jest to już obowiązkowe.

Ukończenie studiów wyższych to pierwszy krok w karierze księgowej. Kolejnym może być uzyskanie certyfikatu księgowej. To właśnie on mówi wiele o posiadanych przez daną osobę umiejętnościach.

Aby w ogóle zacząć się ubiegać o taki dokument, należy spełnić szereg warunków. Jakich?

  • Okazuje się, że o certyfikat księgowej mogą ubiegać się te osoby, które posiadają już trzyletnią praktykę w księgowości oraz oczywiście wyższe wykształcenie. Tym razem kierunek nie jest bez znaczenia, bowiem osoba starającą się o uzyskanie takiego certyfikatu powinna być absolwentem studiów na kierunku rachunkowości. Jest też inna możliwość, aby uzyskać ten dokument.
  • Mogą się o niego starać również osoby, które także posiadają trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości, a także ukończyły studia podyplomowe (też w zakresie rachunkowości).
  • Trzecia opcja jest dla osób, które mają nieco krótszy staż pracy, bo wynosi on dwa lata. Jednak istotne jest to, że ci księgowi mają wykształcenie minimum średnie i zdały państwowy egzamin, który ma na celu sprawdzenie wiedzy, a także posiadanych umiejętności.