Księgowa również potrzebuje pomocnika
Księgowa również potrzebuje pomocnika

Księgowa również potrzebuje pomocnika

Niektóre przedsiębiorstwa oprócz księgowych zatrudniają również ich pomocników. Na tym stanowisku pracownik jest zobligowany do aktywnego wspierania zespołu księgowych we wszystkich spoczywających na nim obowiązkach. Oprócz tego musi pomagać w formalnych kontrolach dokumentów księgowych, co leży również w jego codziennych obowiązkach. Musi on także uzgadniać ewentualne rejestry VAT-owskie, a przede wszystkim uzgadniać wszelkie rozrachunki. Warto pamiętać o tym, że to właśnie osoba na tym stanowisku wprowadza dane do systemu księgowej, a oprócz tego sporządza przeróżne zestawienia.

Idealny kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe, a także minimum dwuletnie doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku. Pracownik musi znać w doskonałym stopniu przepisy prawa podatkowego, zasady rachunkowości, a także ewidencji księgowej. W tym zawodzie bardzo istotna jest skrupulatność, sumienność, a przede wszystkim dokładność.

Pomocnik księgowej powinien bardzo dobrze organizować swoją pracę, a także posiadać umiejętności ustalania priorytetów podejmowanych przez siebie zadań. Musi się również cechować dojrzałością emocjonalną, wysoką kulturą osobistą, ale i też umiejętnościami interpersonalnymi. Nie bez znaczenia jest też umiejętność pracy w grupie i dobra komunikatywność między członkami zespołu. Pracownik powinien być też samodzielny, a także bardzo zaangażowany w powierzone mu zadania.